Speltherapie

 

Speltherapie is een (psycho)therapievorm voor kinderen van 3-12 jaar, waarbij spel gebruikt wordt om een kind beter te begrijpen en te helpen. Het kind leert zijn eigen kracht kennen en kan zich weer ontwikkelen. Spel is de taal van het kind. Spelen van het kind in de therapie heeft dan ook dezelfde functie als vertellen voor volwassenen. Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, dingen uit te proberen, gevoelens te uiten en ervaringen te verwerken. 

Binnen de speltherapie is sprake van een therapeutische relatie. De relatie tussen mij als therapeut en uw kind, maar ook die tussen mij en u als ouder, is bepalend voor de therapie. In de therapeutische sessies is er sprake van onvoorwaardelijke acceptatie. Ik stel mij betrokken en zonder waardeoordeel op.

Daarnaast mag het kind, binnen de grenzen van veiligheid, zelf bepalen wat het speelt, waarmee het speelt en hoe het speelt. Ik sluit daar als speltherapeut op aan opdat het kind zich begrepen en gezien voelt.

Door gerichte interventies zoals het verwoorden van het gespeelde en de gevoelens in het spel, krijgt het kind inzicht in eigen gedachten en handelen en wordt het zich bewust van zijn eigen mogelijkheden. Binnen de therapie kan het kind uiting geven aan gevoelens die wellicht in andere situaties niet of minder geaccepteerd zijn. 

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid nieuwe ervaringen en inzichten op te doen.

Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe ervaringen en inzichten niet alleen in de spelkamer plaats vinden, maar ook bijvoorbeeld thuis ervaren kunnen gaan worden, vindt er iedere keer na 4 a 5 spelsessies een oudergesprek plaats. Ouders/ verzorgers zijn immers een onmisbare schakel in de behandeling en het proces van het kind.

Tijdens de oudergesprekken is er vanzelfsprekend ook ruimte voor uw ervaringen, twijfels, emoties en vragen.

Mocht ik denken dat mijn kennis en vaardigheden tekort schieten voor de ouderbegeleiding in uw specifieke situatie, dan zal ik daar eerlijk en open met u over communiceren en u adviseren in het vinden van passende begeleiding. 

Speltherapie helpt je kind om de kracht in zichzelf te vinden zodat het om kan gaan met wat moeilijk is.

Hierdoor krijgt het kind weer de ruimte om zich te ontwikkelen.

 

 Speltherapie kan ingezet worden bij verschillende problemen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit en daarmee de ontwikkeling van het kind belemmerd word, is bijvoorbeeld een probleem waarbij speltherapie helpend kan zijn. 

 

Andere voorbeelden waarbij speltherapie een oplossing kan bieden zijn:

  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
  • Problemen met het uiten van gevoelens zoals boosheid, angst en verdriet
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, slecht luisteren, gedragsproblemen
  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten, niet kunnen samenspelen, pesten of gepest worden, teruggetrokken gedrag
  • Last van ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden van een naaste of huisdier, echtscheiding, verhuizing, ziekenhuis opname, mishandeling, pesten of bijvoorbeeld een ongeluk
  • Hechtingsproblemen

De Speltherapeut

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spel als middel wordt gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen. Spel is de taal van het kind. Wat het kind niet onder woorden kan brengen, kan het wel in spel laten zien. Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, gevoelens te uiten en ervaringen te verwerken. De speltherapeut helpt, steunt en stimuleert het kind in het spel door aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.In de therapie bepaalt het kind de inhoud van het spel, zodat het alle ruimte krijgt om te uiten waar hij mee zit, met zijn problemen om te gaan en nare ervaringen en gevoelens te verwoorden en te verwerken en nieuw gedrag uit te proberen en te oefenen.
Speltherapie helpt je kind om de kracht in zichzelf te vinden zodat het om kan gaan met wat moeilijk is.
Hierdoor krijgt het kind weer de ruimte om zich te ontwikkelen.