OKI-B

OKI-B,  Ouder Kind Interactie en Bewegingsspel is een behandelvorm voor ouder(s)/opvoeder(s) en kinderen, waarbij de relatie tussen ouder/ verzorger en kind door omstandigheden, verstoord is geraakt.  De behandeling richt zich op het herstellen van de band tussen de ouder/opvoeder en het kind, zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen.

OKI-B geeft ouders/opvoeders de mogelijkheid om de leiding over hun kinderen (weer terug) te nemen en hun sensitiviteit en responsiviteit te vergroten. De kinderen leren (weer) vertrouwen te hebben in hun ouders/opvoeders, wat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld bevordert.

Er wordt gewerkt met relatiespelvormen , zoals ontwikkeld binnen de Sherborne bewegingspedagogiek. Het gaat hierbij om “met elkaar relaties” (de een zorgt voor de ander), tegen elkaar relaties (krachten onderzoeken aan elkaar, terwijl er met elkaar rekening wordt gehouden) en de te-samen relaties (relaties die wederzijdse afhankelijkheid en ondersteuning vragen). 

De behandeling bestaat uit 10 tot 14 sessies, waarbij ouder en kind samen aanwezig zijn en de spellen spelen die de behandelaar aanreikt. Daarnaast vinden er 3 a 4 oudergesprekken plaats waarin videofeedback wordt gegeven. De feedback bestaat eruit , dat ouders/opvoeders door middel van kijken naar hun eigen handelen tijdens de sessies meer gevoeligheid ontwikkelen voor de contact- en communicatie signalen van het kind en daarop passende reacties leren geven. In volgende spelsessies kunnen deze reacties geoefend en ervaren worden. De behandeling kent een observatiefase van 2 sessies, een uitvoerende fase van 6 tot 10 sessies en een afrondende fase van 2 sessies.

Tijdens OKI-B sessies leer je je superkrachten als ouder anders in te zetten en (weer)aan te sluiten op de superkrachten van je kind.