Speltherapie

Wanneer ouders na een kennismaking besluiten dat ze hun kind inderdaad naar speltherapie willen laten gaan, dan zal de therapeut eerst een aantal keer observeren door met het kind te spelen. Hiermee krijgt de therapeut een beeld van het kind en de thema’s die het kind in de ontwikkeling laat zien. De speltherapeut van Praktijk Superkracht maakt vervolgens een afspraak om deze thema's met ouders te bespreken en gezamenlijk doelen vast  te stellen.

De therapeut spreekt concreet af, waaraan gewerkt kan en gaat worden.  Tevens wordt er een inschatting gemaakt van hoe lang de therapie gaat duren.

  • Speltherapie vindt bij voorkeur, iedere week plaats op het zelfde tijdstip en kost €85  per uur. 
  • Een spelsessie duurt 60 minuten. Daarvan zijn 45 minuten directe contacttijd (speltherapie/ OKI-B) en 15 minuten indirecte tijd (verwerking informatie, dossier- en rapportagevorming en verantwoording). Het tarief daarvoor is €85 per sessie. 
  • Het intake gesprek kost €85, mits men gebruik gaat maken van het aanbod, anders is het gratis. 
  • Oudergesprekken kosten ook €85 en vinden over het algemeen na iedere vijfde sessie plaats.
  • Speltherapie wordt vanuit de zorgverzekering slechts door enkele zorgverzekeraars uit het aanvullende pakket verzorgd. Speltherapie komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de gemeente op basis van de wet jeugdzorg/WMO, mits er sprake is van gecontracteerde zorg.

OKI-B

Observatiepakket

OKI-B start met een eerste kennismakingsgesprek en volgen er  2 kennismakingsspelsessies, waarbij men elkaar en de spelvarianten leert kennen. De tweede keer dat er gespeeld wordt, wordt de gehele sessie opgenomen. Deze wordt vervolgens door de OKI-B behandelaar teruggekeken. Daarna worden betekenisvolle beelden met de ouders teruggekeken. Dan wordt samen met  ouders besloten of er  aan de hand van de problematiek, gezamenlijk doelen gesteld kunnen worden. Het observatie pakket  bestaat uit:

  • een kennismakingsgesprek; 
  • 2 spelsessies; 
  • een adviesgesprek van 1,5 uur waarbij samen vooraf geselcteerde beelden teruggekeken worden.

Dit observatie pakket kost €510.

 

Behandelpakket

Na deze observatieperiode kan overgegaan worden op het behandelpakket om de in samenspraak  gestelde doelen te gaan behalen dmv het ervaren van de spelvarianten en interactie. Het is dus het in praktijk brengen  en ervaren van een andere manier van interacteren met elkaar, onder begeleiding van de behandelaar. 

Het behandelpakket bestaat uit: 

  • 4 speelsessies, waarbij de vierde keer gefilmd wordt en de behandelaar de beelden individueel terugkijkt om vervolgens geselecteerde beelden met ouders terug te kijken. 

Een behandelpakket kost €595 en kan maximaal 3 keer worden afgenomen na het observatietraject.

 

Voor OKI-B geldt dat er een kennismakingsgesprek plaats vindt dat gratis is wanneer ouders geen geen deel gaan nemen aan OKI-B. Wanneer er wel gekozen wordt voor OKI-B is het gesprek qua kosten onderdeel van de prijs van het observatie pakket.Vergoedingen

De praktijk heeft via CKZ een contract met veel gemeenten in Zeeland e.o.  voor zorgverlening binnen de kaders van de Jeugdwet. 

Zorgverzekeraars vergoeden in het geval van aanvullende polissen vaak een gedeelte van de kosten .  Raadpleeg hiervoor de de aanvullende gegevens van uw zorgverzekering.